Maskros

Maskrosen börjar blommar i maj och fortsätter långt in i juni. Maskrossläktets växter är medelstora fleråriga örter, de flesta arters blommor är tvåkönade.Studier visar att insekternas besök hos maskrosen inte är nödvändig för att blommans fröämne ska utvecklas.

För binas vårutveckling har maskrosen på många ställen en avgörande betydelse, på grund av sin massförekomst och jämförelsevis goda nektar- och pollenproduktion. Maskrosens blomkorgar är endast öppna på förmiddagen, studier visar att 90% maskrospollenet samlas före kl 12, även nektarproduktionen följer liknande rytm.

Maskrospollen har en kraftig orangegul färg och har stort biologiskt värde för bina.

Källa: Biväxter Åke Hansson