Mjölkört

MJÖLKÖRT
Mjölkörten är en av de allra vanligast förekommmande biväxterna. Dess huvudsakliga blommning infaller under juli- augusti.
Pollenkornen har ett oljeartat överdrag, som gör att de lätt fastnar på insekterna, mjölkörtsblommornas pollen är mycket djupt grönblå.
Medelsockerhalten i nektarn växlar mellan 44% och 58%, nektarn mängd uppgår till i medeltal ca 1 mg per blomma, den är lättillgänglig och varje planta innehåller ett stort antal blommor samt planttätheten oftas är mycket stor, kan betydande mängder nektar insamlas av bina under gynnsamt väder.
Man kan oftas räkna med en tillfredställande honungsskörd enbart från mjölkörten. Ren mjölkörtshonung är mycket ljus och av god kvalitet. Den anses vara en av de honungssorter, som har den finaste aromen.
Mjölkörten trivs på nyröjd mark, förklaras av att den är en utpräglad s.k., nitratväxt, som fordrar lättlösliga kväveföreningar i jorden. När marken efter huggning, utsättes för ljus och luft, ökas mycket hastigt de i jorden förekommande bakterier, vilka genom sin verksamhet bryter ner de tidigare blott delvis förmultnade växtdelar och på så sätt frigör kväverika ämnen.

Källa: Biväxter Åke Hansson