Vitsippa

Vitsippan är en flerårig ört, den förekommer rikligt i Götaland och Svealand. Den är en relativt sen vårväxt som blommar i slutet av april och början av maj. Blommans rikliga pollenförekomst utnyttjas framför allt av bin och humlor. Någon nektarproduktion förekommer överhuvud taget inte.
I vitsippans blad och stjälkar finns ett giftigt, skarpt ämne, kallat anemonol, som kan framkalla sjukdomar hos djur, om det ingår i alltför riklig mängd i fodret. Det är då troligt att samma giftämne förekommer i pollenkornen, eftersom det har noterats, binas sparsamma utnyttjande av vitsippans goda pollentillgång, kan bero på att anemonolen har en återhållande effekt. Samma giftämne förekommer också i växter tillhörande smörblommornas släkte (Ranunculus)
Det av bina insamlade pollenet har en gröngul färg, enligt uppgift måste ett bi besöka 160 blommor för att erhålla två pollenklumpar.

Källa: Biväxter Åke Hansson

 

Vitsippa (Anemone nemorosa)

En vitsippsbacke om våren! Då vet vi att vintern är besegrad för den här gången, och att en underbar tid står för dörren. Vitsippan blommar i slutet av april till mitten av maj. Vid denna tid har träden vanligen inte några löv, och de vita blommorna kan då i stora mängder oinskränkt njuta av solens sken. Någon nektar ger inte vitsipporna, men det gröngula pollenet kan locka bina fast det till någon liten del faktiskt är giftigt.

Källa: Biodlares riksförbund