Om oss

Östra härads biodlareförening grundades redan 1907 och firade därmed sitt 110-årsjubileum 2017. Idag har föreningen ca 60 medlemmar.

Under året organiserar föreningen återkommande aktiviteter för sina medlemmar.

–     Träffar då aktuella ämnen inom biodlingen tas upp t ex vårarbetet i bikupan, varroabehandling och honungshantering.

–      Honungsbedömning

–      Sommarmöte med varierande tema och plats

Föreningen deltar även vid större evenemang som Vetlanda organiserar.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan håller föreningen kurser för nybörjare inom biodling.

Vid föreningens honungsdepå kan medlemmarna lämna in sin honung för vidare befordran till Svensk Honungsförädling.

Föreningens medlemsblad Stinget utkommer två gånger om året med aktuell information om träffar och evenemang.