Tidigare aktiviteter

Informationsmöte

To 1 mars  i Bäckseda församlingshem,   Ingvald Petersson  Vrigstad informerade om olika  metoder vid  bekämpning av varroa.

Diskussionsmöte

To 26 april Bäckseda församlingshem.  Ett 20-tal biodlare kom och diskuterade hur drottningbyte och klimatförändringarna påverkar våra bin.

Illharjens dag Sö 6 maj

Vår förening deltog med biinformation och lotteri, även en mindre utställning inne i Mela kvarn, om biodling

Naturafton den 16 maj

Vid ornitologernas stuga i Nävelsjö guidade av Johan Lövhagen och Tommy Blomkvist

Vetlanda festen  den 26 maj

Föreningen deltog med biinformation och lotteri

Stora” matsvinndagen” den 18 augusti

Föreningen deltog med försäljning av honung och biinformation

Honungsbedömning den 10 okt  kl.17-19 i Mela kvarn

Även besök av Göran Berg Biredskap Eksjö

Årsmöte den  15 nov  i Vuxenskolans lokal