Körsbär/Fågelbär

Bland fruktträden intar körsbärsträden en framskjuten plats som leverantör av näringsämnen åt bina.

Körsbärsträden blommar i regel under senare hälften av maj och sammanfaller tämligen exakt med häggens.

I blombägaren avsöndras rikligt med nektar, som jämte det i överflöd före- kommande pollenet lockar insekter i mängd, vilket har ett stort biologiskt värde för bina. Pollenklumparna är ovanligt små, färgen är mörkgul.

Sötkörsbärsblommornas nektar är jämförelsevis sockerfattig, då blommorna just slagit ut, den är då endast 10%. Den stiger under loppet av de 2 dygn, då nektarproduktionen pågår, till ungefär 40 %.

Surkörsbärsblommornas nektar når högre max.värden för sockerhalten (72 %) men p.g.a mindre total nektarmängd blir sockerproduktionen något lägre jämfört med sötkörsbärblommor.

Källa: Biväxter Åke Hansson