Styrelsen

 Britt-Marie Fucik  Ordförande loaklev@hotmail.com 073 067 2676
 Gunnel Jonsson   Kassör gujo049@gmail.com 070 312 0724
 Gerty Nordahl  Sekreterare gerty.nordahl@live.com 070 339 3834 
 Erik Wilhelmsson  Vice ordförande ewn.analog@gmail.com 070 398 8069
 Josef Racov  Ledamot josef.racov@netatonce.net 073 062 0414
 Maria Brunér  Ledamot skurebo57496@gmail.com 073 350 9834
 Anders Lindberg  Ledamot lindbergovrabo@gmail.com 070 226 4395

Bitillsynsmän i Vetlanda kommun

Vid behov av tillsynsman kontakta:

Gunnel Jonsson, når du på telefon

0383-46 20 74 eller 070-31 20 724