Styrelsen

 Britt-Marie Fucik  Ordförande loaklev@hotmail.com 073 067 2676
 Gunnel Jonsson   Kassör gujo049@gmail.com 070 312 0724
 Gerty Nordahl  Sekreterare gerty.nordahl@live.com 070 339 3834 
 Maria Brunér  Vice ordförande skurebo57496@gmail.com 073 350 9834
 Josef Racov  Ledamot josef.racov@netatonce.net 073 062 0414
 Erik Wilhelmsson  Ledamot ewn.analog@gmail.com  070 398 8069
 Anders Lindberg  Ledamot lindbergovrabo@gmail.com 070 226 4395

Bitillsyningsmän i Vetlanda kommun

Vid behov av tillsyningsman kontakta:

Gunnel Jonsson, når du på telefon

0383-46 20 74 eller 070-31 20 724

Carl-Magnus Lövhagen, når du på telefon

0380-133 84 eller 073-03 41 615