Styrelsen

 Erik Wilhelmsson  Ordförande ewn.analog@gmail.com 070 398 8069
 Gunnel Jonsson   Kassör gujo049@gmail.com 070 312 0724
 Gerty Nordahl  Sekreterare gerty.nordahl@live.com 070 339 3834 
 Anders Linusson  Ledamot anders.w.linusson@gmail.som 070 345 7541
 Josef Racov  Ledamot josef.racov@netatonce.net 073 062 0414
 Ida Lindström  Ledamot lill-ida76@hotmail.com 070 569 8884
 Cecilia Persson  Ledamot info@cillaskrukor.se 073 694 3845

Bitillsynsmän i Vetlanda kommun

Vid behov av tillsynsman kontakta.

Gunnel Jonsson, når du på telefon

0383-46 20 74 eller 070-31 20 724