Aktuellt

Anmälan om uppställningsplats  senast 31 mars

I år är det åter dags att anmäla till Länstyrelsen var dina bikupor är stadigvarande  uppställda. I Bitidningen nr 2 finns anmälnings- blankett, kan även skrivas ut från jordbruksverkets hemsida  www.jordbruksverket.se.  Blanketten heter V16. Vi som tillhör Jönköpings län skickar blanketten till:  Länstyrelsen, Bitillsyn  58186 Linköping.

Med tanke på att det förra året brutit ut am.yngelröta på flera platser i vårt län, är det viktigt att bitillsyns-männen får uppgifter om var det finns bisamhälle.

 

Nybörjarkurs i biodling

Östra härads biodlarförening håller varje år en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen är uppdelad i två delar och följer livet i bikupan under året. Den första delen består av sex träffar med början i mars. Den sista träffen hålls i en bigård där deltagarna får pröva på att öppna en bikupa och bekanta sig med dess invånare i praktiken. Den andra delen består av en fortsättningskurs med fyra träffar, även den med avslutning i en bigård för att se hur bina förbereds för vintervilan.För mer information kontakta Vuxenskolan eller någon av kursledarna Britt-Marie Fucik tel 073-0672676 och Gunnel Jonsson tel 070-3120724.

Anmälan ske genom Vuxenskolan i Vetlanda

 

 Honungsdepån

Till depån har du möjlighet lämna honung för vidare transport till Sv. Honungsförädling Mantorp. Honungen behöver endast vara grovsilad, vattenhalten får inte vara över 20%,   föreningens refraktometer finns att låna hos Britt-Marie Fucik tel.073-0672676,  Behöver du honungskärl kontakta Gerty 070-3393834

 

 

 

Föreningens aktiviteter och kulturarrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan