Kommande aktiviteter

Sommarmöte 1 juni klockan 14.00

Vi besöker vackra Loaklev hos Britt-Marie Fucik och Gunnel Jonsson, vi  får bl.a  titta in i en visningskupa. Medtag kaffekorg.  Varmt välkomna!!

Bihälsa

Biodlardistriktet anordnar i samarbete med SV studiecirkel bihälsa del B. De tre avslutande gångerna nr. 4, 5 och 6 genomförs under våren. Alla måste ha boken ” Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället”. En anmälan till samtliga tre gånger senast 24 feb. till Sture Käll, sture.kall@telia.com  eller 0738345016. Denna träff nr. 4 blir i Eksjö, SV:s lokal.
Studiecirkeln i bihälsa börjar om från början med del A:1 17 september. Anmälan till Sture senast 10 sept.

Föreningens aktiviteter och kulturarrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan