Kommande aktiviteter

Höstens aktiviteter

Onsdag den 10 oktober Klockan 17.00-19.00

Årets honungsbedömning i  Mela kvarn  Bäckseda. Kaffeservering och lotteri

Att komma ihåg. Ta med genomförd ”Bihusesyn” samt honungsbedömningskort, (rutan överst på kortet ”ifylles av biodlaren” fullständigt ifylld) 

honungsburken som lämnas för bedömning ska stå i rumstemperatur i minst 1 dygn före bedömningen.

Vi får besök av Göran Berg som presenterar sitt företag, Orrhaga Maskin och biodling. Mobilnummer 070-60 14 641

 

Kallelse till Årsmöte

Torsdagen den 15 november klockan 18.30 i Studieförbundet Vuxenskolan  Vetlanda, nya lokaler (korsningen Storgatan- Stationsgatan)

En bidrottning utlottas som tidigare år, ut bland föreningens medlemmar som deltar i årsmötet. Drottningen levereras sommaren 2019.

Klockan 18.00 Davidssons Biredskap hämtar vax och ramar, för utsmältning och rengöring.

 

 

 

Föreningens aktiviteter och kulturarrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan